DUYURULAR

Kadroya Geçiş Duyurusu
  15 Mart 2018

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin, Geçici 23 ve 24 Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları,24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterle dahilinde yapılan ön inceleme ve esas komisyon tarafından inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.

 

 

S.NO

 

 

ADI SOYADI

 

T.C KİMLİK NO

 

BAŞVURU DURUMU

1

Baki KÜÇÜK

218*****772

KABUL

2

Halil MAZLUM

564*****678

KABUL

3

Faruk ÇİFT

144*****958

KABUL

4

Tuncay SAMANCI

323*****524

KABUL

5

İsmail CORA

668*****398

KABUL

6

Serdar ÖZTÜRK

660*****198

KABUL

7

Eyüp BULUT

379*****254

KABUL

8

Hamide KARBUZ

487*****714

KABUL

9

İskender ÖZKAYA

293*****804

KABUL

10

Selçuk AR

336*****682

KABUL

Haber Paylaş