DUYURULAR

Müdürlüğümüze 23. Dönem POMEM Olarak Planlanan Aday Öğrencilerden İstenecek Belgeler ve Dikkat Edecekleri Hususlar
  13 Mart 2019

Adayların geçici kayıt için 18 Mart 2019 günü saat:17:00’ a kadar okulumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçici kaydı yapılan adaylar intibak eğitimine alınacaktır. Geçici kaydı yapılan adaylar okulumuzda yatılı olarak kalacaktır.

I- KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1- Öğrenci adayları Adli Sicil Belgesi ve İkametgah getirecekler.(Evli olan öğrenciler eşlerin Adli Sicil Belgesi ve İkametgah getirecekler) ( E-DEVLET çıktısı kabul edilecektir)

2-Adaylar ekte de verilen Ek-1 Öğrenci Özlük Bilgileri Formunu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

3-2008 yılı ve öncesinde, Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar ile liseyi 4 yıl okuyanlar (teknik lise, öğretmen lisesi, vb) diplomasında 4 yıl, 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi (2) adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

4-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı veya onaylı örneği ve (2) adet fotokopisi, diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki (2) adet fotokopisi (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini) getireceklerdir.

5-Askerlik hizmetini yapmış adaylar TERHİS BELGESİ, 1111 sayılı askerlik kanununun 10. maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlar ise Tecil tarihi Mart ayı ve öncesi olanlar için güncel tarihli olacak şekilde ( Uzun (yedek Subay) yapanlar E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecektir) askerlik durum belgesinin (TECİL, HİZMET DURUM BELGESİ, MUAF BELGESİ) asıllarını ve ikişer (2) adet fotokopilerini getireceklerdir. Askerlik sırasında ya da sivil hayatta geçirilen ameliyata ilişkin raporların, askerliğe elverişli olmadığına dair; aldıysa hava değişimine dair tüm raporların getirilmesi gerekmektedir.

6- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi,

7-Ehliyet Fotokopisi, (Olanlar İçin)

8-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,(2 Adet)

9-Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,(2 adet)

10-Son altı ay içinde çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik veya Normal Vesikalık fotoğraf (Evli olanlar ise eşlerine ait 2 adet vesikalık Fotoğraf getirecek) ,

11- Evli ise; evlilik cüzdanının ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

12- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

13- E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

NOT: İstenen belgelerin asıllarını ve 3 şer adet fotokopilerini (20-21 dönemler asker olup 22.Dönem için Müdürlüğümüze Planlanan adaylar da dahil) getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

II- ADAYLARIN İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN YANINDA GETİRECEĞİ MALZEMELER

1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır.(Takım elbise getirmeleri gerekli değildir)

2- Spor Ayakkabısı ve Eşofman Takımı

3- Terlik

4- Pijama Takımı, iç çamaşırı

5- El ve Banyo Havlusu

6- Kişisel Bakım Malzemesi ( Tıraş Malzemesi, Şampuan vb.)

 

III- POMEM’ de KULLANIMI YASAK OLAN, GETİRİLMEYECEK ve EMANET ALINMAYACAK MALZEMELER

1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı telefonlar dışındaki cep telefonları getirilecektir), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

4- Dr. raporu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme

5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek)

6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır.

7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.

 

KAYIT İÇİN GELECEK TÜM ÖĞRENCİLER, MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE SAÇ VE SAKAL TRAŞI OLACAKLARDIR.​

Ek-1 Öğrenci Özlük Bilgileri Formu

Haber Paylaş