DUYURULAR

Müdürlüğümüze Planlaması Yapılan 22. Dönem POMEM Adaylarından İstenen Belgeler
  08 Ağustos 2018

22. Dönem POMEM Sınavında Başarılı Olan Adaylardan Kayıt Esnasında Müdürlüğümüzce İstenen Belgeler

1-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2-Önlisans-Lisans Diploması veya Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet çıktısı olmayacak)

3-Yüksek Lisans Belgesi Aslı ve Fotokopisi (e-devlet çıktısı olmayacak)

4-İkametgah Belgesi

5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile-anne-baba)

6-Lise ve Ortaokulda Hazırlık Okumuşsa Belgesi veya Diploma Aslı ve Fotokopisi

7-Askerlik Belgesi (Terhis veya askerlik durum belgesi), Askerlik Süresinde Alınan Hava Değişim Raporu (e-devlet çıktısı olmayacak)

8-Kan Grubu Kartı

9-Evli Öğrenciler İçin Eş Kimlik Fotokopisi, Ailesine Ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10-Evlilik Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

11-2 Adet Fotoğraf (sakal traşlı)

12-Yaş Tahsisi Yapanlardan Mahkeme Kararı

13-Herhangi Bir Sebeple Mahkeme Görmüş İse Mahkeme Kararı, Kesinleşme Şerhi

14-Daha Önce Geçirilen Bir Rahatsızlıktan, Ameliyattan Dolayı Alınmış Sağlık Kurulu Raporu

15-Evli Adaylardan Eşine Ait 1 Adet Fotoğraf.

Haber Paylaş