OKULUMUZ

Hakkımızda

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak eğitim vermeye devam eden okulumuz 1918 yılında Trabzon Polis Okulu olarak açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin iktisaden zayıflaması ve polis okullarının insan kaynağını teşkil eden yaş grubunun askere alınması gibi nedenlerle 23 Temmuz 1919 yılında kapatılmıştır.

Cumhuriyetin kurulması ile 1926’da Trabzon’da bir Polis Okulu açılmış fakat Talim ve Terbiye Heyeti tarafından, yeteri kadar öğrenci olmayışı sebebi ile Polis Okulu 1931 yılında kapatılarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin İstanbul Polis Okulunda toplanmasına karar verilmiştir.

Okulumuz 1977 yılında Toplum Polisi Sitesi olarak yatırım programına alınmış ancak görülen lüzum üzerine 1985 yılında Polis Okuluna dönüştürülerek 13 Ekim 1986’da (347) öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere (9) ay süreli eğitim vermekte olan okulumuz, 9 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisine bağlı ön lisans düzeyinde mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan (2) yıllık Polis Meslek Yüksek Okulu haline dönüştürülmüştür.

Polis Meslek Yüksekokulu olarak eğitim - öğretim faaliyetlerine devam ederken Bakanlık Makamının 07/01/2015 tarihli onayı gereği Müdürlüğümüz 11.02.2015 tarihinde Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan trampa ile Müdürlüğümüz 10/09/2017 tarihinde Trabzon Pelitlide bulunan yerleşkesinden Maçka İlçesi Esiroğlu Mahallesinde bulunan Mehmet Rüştü AŞIKKUTLU İmam Hatip Lisesi ile karşılıklı yer değiştirmiş ve eğitim faaliyetlerine burada devam etmektedir.

Müdürlüğümüzün ismi Bakanlık Makamının 24.02.2020 tarih ve E-2020.02.27-11.33.31.117-80 sayılı oluru ile Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.