OKULUMUZ

İntibak Eğitimi

          Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavını kazanan adaylar intibak (hazırlık) eğitimine alınmaktadır. Bu eğitimlerde adaylara polislik mesleğini tanıtma ve polislik mesleğinin temel disiplin kurallarını öğretmenin yanında okul ve bulunduğu il ile ilgili tanıtım faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca adaylara ilimizdeki devlet hastanesinden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Polis Adayı olup olamayacakları ile ilgili Sağlık Kurulu Raporu aldırılmaktadır. İntibak eğitimi süresince adayların tüm yemek ve konaklama giderleri okulumuz tarafından karşılanmaktadır.