Özel Eğitim Öğrencilerinin Okulumuzu Ziyareti (2019)